Phân phối bán ATEN, Austin Hughes, KINAN, LANBE, CTC Union, KStar, LevelOne, NEXIS, CyberPower, Delta, KL, Raritan

Kim Long Corp (KLC) là một trong những nhà phân phối công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực Đông Dương.

 • Trụ sở chính:  Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Năm thành lập: 2010.
 • Website: https://kimlongcorp.com
  •      https://kimlongcorp.net

Sứ Mệnh: 

 • Cung cấp giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho các dự án CNTT.
 • Không ngừng cải tiến với các phân tích & đánh giá cẩn thận, nhằm tạo ra giải pháp tốt nhất phù hợp cho yêu cầu của dự án.

Tầm nhìn:

 • Nhà cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT hàng đầu Việt Nam & khu vực.
 • Cung cấp giải pháp hoàn thiện & tổng thể cho thị trường CNTT.

Sự khác biệt:

We know what you need and we provide betters.

Các thương hiệu và sản phẩm đang phân phối:

 1. ATEN
 2. Austin Hughes
 3. KINAN
 4. KSTAR
 5. LANBE
 6. Level One
 7. KL
 8. Nexis
 9. CTC Union
 10. Raritan
 11. CyberPower
 12. DELTA
 13. CTC Union